Bảo vệ con người

Dịch vụ bảo vệ con người hay còn gọi là “ Vệ sỹ”, một loại hình bảo vệ cao cấp đang phát triển mạnh tại nhiều Quốc gia trên thế giới.
Con người là đối tượng cần được bảo vệ với điều kiện tốt nhất, việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của khách hàng đòi hỏi nhà cung cấp dịch vụ phải đáp ứng đầy đủ các yếu tố và điều kiện về mặt nhân lực cũng như quản lý.
Vì vậy bạn có thể tin tưởng và giao phó việc này cho lực lượng bảo vệ của ISG Quốc tế
Những đối tượng khách hàng thường sử dụng dịch vụ này gồm:
- Ca sỹ, ngôi sao, diễn viên điện ảnh;
- Các quan chức cấp trung, doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp;
- Các đoàn khách du lịch nước ngoài, khách nước ngoài sang Việt Nam công tác;
- Các trường hợp tranh chấp dân sự.
- Cùng một số trường hợp khác…

Chia sẻ