Bảo vệ nhà máy, xí nghiệp

Là hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các mục tiêu nhà cửa, công trình, tài sản vật chất..vv.. tại nhiều địa điểm khác nhau. Nó bao gồm các hoạt động giữ gìn an ninh, bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ, kiểm soát nhân sự, quản lý phương tiện và hướng dẫn mọi người.
Các khách hàng chủ yếu sử dụng dịch vụ bảo vệ cố định tại Việt Nam như:
- Ngân hàng, tiệm vàng;
- Tòa nhà, văn phòng, cơ quan;
- Nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp;
- Công trường xây dựng;
- Kho tàng, bến cảng;
- Bệnh viện, trường học, bến xe;
- Nhà riêng, chung cư;
- Và nhiều loại hình mục tiêu khác….
[​IMG]

Chia sẻ