Đào Tạo Bảo Vệ

Khi có nhu cầu đào tạo huấn luyện nhân viên bảo vệ, Công ty bảo vệ sẽ liên hệ với cơ quan Công an, đơn vị tổ chức được phép đào tạo, tất cả nhân viên bảo vệ của Công ty ISG đều được huấn luyện được Bộ Công An cấp chứng chỉ.

Picture1.png

Chia sẻ